Kuusakoski Recycling

OM SAMARBEJDET

Hos Kuusakoski Recycling A/S i Århus sorteres printkort i oparbejdningsanlægget for WEEE efter forventet indhold af ædelmetaller. Afregningsprisen til kobberværkerne afhænger af indholdet af guld, sølv, platin og palladium udover indholdet af kobber.

For at forbedre ressourceudnyttelsen og dermed afregningsprisen for de printfraktioner, der produceres på anlægget, er der i Rethink-projektet arbejdet med udvikling af en sorteringsmetode, der resulterer i en bedre sortering af print efter forventet indhold af ædelmetaller/afsætningsværdi.

Metoden bygger på en sortering af printkortene i en række kategorier efter især indholdet af guld. Metoden bygger på en fortrolig baggrundsrapport om indholdet af ædelmetaller i printkort fra forskellige typer produkter.

Det planlagte analysearbejde af printkort fra oparbejdningsanlægget i Århus er imidlertid stoppet, fordi oparbejdningsanlægget er i færd med at blive flyttet til Koncernens selskab i Malmö. Kuusakoski vil fortsat indsamle WEEE til genanvendelse i Danmark, men fremover vil det blive oparbejdet på et udenlandsk anlæg.

 

UDFORDRINGEN

Kuusakoski har opnået større viden om den potentielle værdi af deres printkortfraktioner, hvilket giver mulighed for at optimere produktionen, opnå større ressourceeffektivitet, samt driftsøkonomi.

 

Rethink Resources har assisteret Kuusakoski indenfor:

  • Genanvendelse og afsætning printkort

 

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Bjørn Malmgren-Hansen

bmh@teknologisk.dk

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).