DONG Energy

DONG Energy har udviklet den enzymatiske affaldsbehandlingsteknologi, REnescience, til behandling af usorteret husholdningsaffald.

 

OM SAMARBEJDET

Stigende affaldsmængder kræver løsninger til genanvendelse af de enorme affaldsressourcer, der opbygges dagligt. REnescience-teknologien gør det muligt at beholde de genanvendelige ressourcer i affaldets kredsløb, idet den enzymatiske proces omdanner det bionedbrydelige materiale i almindeligt, usorteret husholdningsaffald til en flydende biomasse/biovæske. Dermed adskilles det bionedbrydelige materiale fra de faste og genanvendelige fraktioner af affaldet. Biovæsken kan anvendes til biogasproduktion, mens de faste fraktioner efter processen udskilles som en 2D-fraktion til energiudnyttelse og en 3D-fraktion af genanvendelige materialer som fx plast og metaller.

Sammen med Rethink Resources ønsker DONG Energy at undersøge markedet for de plastmaterialer, der ekstraheres fra 3D-fraktionen. Dette indebærer opbygning af viden om bl.a. værdikæder i genanvendelsesbranchen, teknologier til sortering og plastoparbejdning samt hvilke konkrete krav til dokumentation og materialeegenskaber, der stilles hos potentielle aftagere af de genanvendelige plastmaterialer.

 

GEVINST

DONG Energy forventer, at samarbejdet med Rethink Resources giver et dybere indblik i muligheder og barrier for genanvendelse af plast fra usorteret husholdningsaffald. Med ambitiøse mål for materialegenanvendelse i både Danmark og EU er den europæiske genanvendelsesbranche i hastig udvikling, og DONG Energy ønsker at være en del af denne udvikling.

 

Rethink Resources har assisteret DONG Energy (REnescience) inden for:

  • Screening af værdikæder og prisdannelse for recirkuleret plast
  • Kortlægning af state-of-the-art-teknologier inden for plastsortering og -oparbejdning
  • Viden om materiale- og dokumentationskrav i forbindelse med genanvendt plast.

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Teknologisk Institut,

Sofie Kastbjerg (SKAS@teknologisk.dk)

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).