MATERIALERNE SKAL FANGES INDEN DE BLIVER TIL AFFALD

plastaffald3 smal.jpg

 

Udfordringen

Affald fra virksomheder og husholdninger rummer store uudnyttede ressourcer. Der er ofte ikke fokus på hvad der sker med affaldet, når det forlader virksomheden eller husholdingen og derfor er affaldet måske ikke sorteret optimalt i forhold til efterfølgende oparbejdning eller der er ikke tilstrækkelig 'varedeklaration' på affaldet til, at det kan afsættes.

 

Løsningen

Udnyttelse af affaldsfraktionerne forudsætter, at der tænkes i logistik helt tilbage til de enkelte komponenters opståen i forbindelse med produktion eller anvendelse af produkterne.

Rethink Resources mål er at sikrer optimal udnyttelse af produktionsrester ved at etablere systemer og processer, der gør affaldet egnet til en efterfølgende oparbejdning og genindvinding.