PRODUKTER SKAL DESIGNES TIL AT KUNNE ADSKILLES OG GENANVENDES

metalaffald3.jpg

 

Udfordringen

Udfordringen er at undgå tab af sparsomme ressourcer alle steder i samfundet og sikre at de udvundne ressourcer bliver holdt i kredsløb.

Tabene kan ske i forbindelse med produktionen, ved at produkterne ikke oparbejdes rigtigt efter anvendelsen og i behandlingsanlæggene for kasserede produkter.

 

Løsningen

Rigtigt produktdesign kan reducere tabet af ressourcer både i produktion, brug og oparbejdning/udnyttelse af kasserede produkter.

Rethink Resources mål er at udvikle og afprøve et koncept for 'Design for Disassembly' produktdesign i samarbejde med danske virksomheder. Produkter designet efter dette koncept anvender simple materialesammensætninger og undgår unødig kompleksitet.

Produkterne skal designes, så de er nemme at samle, reparere og skille ad, for eksempel ved at minimere brug af uopløselig lim i produktionen og ved at standardisere mekaniske samlinger, herunder design af aktive brudzoner.

Reduceret ressourceforbrug og cirkulære forretningsmodeller hænger sammen. Denne lille historie om støvsuger-design viser hvordan. Filmen er lavet af to design-ingeniør-studerende på SDU.