HVEM ER RETHINK RESOURCES?

 

Samarbejdspartnere_logoer.png

 

Rethink Resources er et innovationscenter der skal gøre danske produktionsvirksomheder konkurrencedygtige i et marked præget af ressourceknaphed.

Folketingets miljøudvalg har taget initiativ til, at der i finansloven 2013 blev afsat ekstra midler til etableringen af et partnerskab, der kan styrke den grønne omstilling i dansk erhvervsliv ved at fremme miljøteknologi, der fokuserer på ressourceeffektive løsninger. Herved blev innovationscenteret dannet som et partnerskab mellem Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Lifestyle & Design Cluster og CLEAN.

Ressourceknaphed er ved at sætte sit præg på produktionsvirksomheders indtjeningsmuligheder. Stigende priser på råvarer og energi giver et pres på gængse lineære forretningsmodeller af typen producer-brug-smid væk. Nye cirkulære forretningsmodeller er under udvikling, hvori der blandt andet indgår innovativt produktdesign, udvikling af servicebaserede forretningsmodeller i stedet for ejerskab til produkter og nye affaldssorteringsteknologier.

En af de helt store udfordringer i denne sammenhæng er, at de fleste produkter i dag indgår i globale forsyningskæder, der kan være svære at gennemskue og endnu sværere at påvirke. For at sikre gennemslagskraften af cirkulære forretningsmodeller, der minimerer ressourcetab, er det nødvendigt at sikre økonomisk gevinst igennem hele værdikæden.

Innovationscenteret kan støtte virksomhederne i at udvikle produkter, produktionsmetoder og cirkulære forretningsmodeller som sikrer gevinst både for miljøet og virksomheden.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

  • Ressourcegennemgang og -optimering af produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller
  • Etablering af generisk anvendelige værktøjer
  • Formidling gennem showcases og udstillinger
  • Workshops, seminarer og konferencer.

De afsatte midler i finansloven gør det muligt at udvikle løsninger til ca. 30 virksomheder. Det er væsentligt at virksomhederne deltager aktivt i samarbejdet.

Nyhed: Der foreligger en E-rapport om mulighederne i den cirkulære økonomi med eksempler fra Rethink Resources. E-rapporten findes under Aktiviteter.