NYE FORRETNINGSMODELLER I RETHINK RESOURCES

europaller3.gif

 

Udfordringen

De fleste produkter i dag indgår i globale forsyningskæder, der kan være svære at gennemskue og endnu sværere at påvirke. For at sikre gennemslagskraften af cirkulære forretningsmodeller, der minimerer ressourcetab, er det nødvendigt at sikre økonomisk gevinst igennem hele værdikæden.

 

Løsningen

Ved at tænke i nye måder at drive forretning på, kan der sikres kontrol med ressourcerne i hele produkternes livsforløb. Den cirkulære økonomi peger på en række forskellige tilgange som tilbagetagningsordninger, leje eller lease-ordninger eller nye værdikæder.

Rethink Resources mål er at støtte virksomhederne i at udvikle og afprøve forskellige nye forretningsmodeller baseret på principperne i den cirkulære økonomi.