Amager Ressourcecenter

Amager Ressourcecenter (ARC) er en affaldsbehandlings- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt.

 

UDFORDRINGEN

ARC vil gerne bidrage til et bedre miljø og klima ved at skabe nye løsninger for affaldets ressourcer som f.eks. flamingoaffald. Flamingo (dvs. EPS, ekspanderet polystyren) er et fossilbaseret plastmateriale, der p.t. afleveres på genbrugsstationerne som "Affald til forbrænding". Forbrændingen giver et energiudbytte på ca. 1/3 af den energimængde, der bruges til fremstillingen foruden den uønskede CO2-udledning. Derfor undersøger ARC mulighederne for at genanvende EPS-materialerne til nye produkter.

Samarbejdet med Rethink Resources har omfattet generel videndeling omkring plastmaterialer, produktion og anvendelse af EPS. Derudover har ARC udført en kortlægning af EPS-affaldet (mængder, brug, typer, tilstand) på flere genbrugsstationer samt undersøgt mulige genanvendelsesruter for EPS-materialerne.

Med sparring fra innovationscentret har ARC foretaget livscyklusvurderinger (vha. LCA) for de forskellige genanvendelsesscenarier. Fremadrettet planlægges et demonstrationsforløb med indsamling af flamingo som en separat fraktion på en af ARCs genbrugsstationer og efterfølgende afsætning af materialerne til genanvendelse gennem en af de ifølge LCA-analysen lovende genanvendelsesruter.

 

GEVINST

ARC ønsker at udnytte det flamingoaffald, der afleveres på genbrugsstationerne som nye råmaterialer frem for at forbrænde det. Dette kræver en dybere indsigt i de konkrete muligheder for genanvendelse samt konsekvenserne af disse.

På denne baggrund ønsker ARC at vurdere (og senere afprøve i praksis), om det miljømæssigt og økonomisk kan betale sig at indsamle deres flamingoaffald til genanvendelse. P.t. indsamles årligt ca. 100 ton EPS i form af "Affald til forbrænding" på ARCs genbrugsstationer - potentialet vurderes dog at være langt større.

 

Rethink Resources har assisteret ARC indenfor:

  • Viden omkring EPS-materialers egenskaber, fremstilling og brug.
  • Undersøgelse af tilgængelige teknologier og muligheder for genanvendelse af EPS.
  • Screening af miljømæssige fordele og ulemper ved forskellige genanvendelsesruter for EPS.

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Teknologisk Institut,

Sofie Kastbjerg (skas@teknologisk.dk)

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).