Grundfos

Danmarks verdenskendte pumpeleverandør er også med i Rethink Ressources.

 

OM SAMARBEJDET

Der har i projektet frem til nu været fokus på cirkulationspumpen Alpha 2, men fire andre produkter er også gennemgået, og ressourceprofiler er udarbejdet (en doseringspumpe, en spildevandspumpe og to pumpestyringer).

Cirkulationspumpen Alpha 2 er et af virksomhedens mest optimerede produkter - og det produkt, der sælges i størst styktal. Pumpen er særligt optimeret på energiforbruget i brugsfasen og er trendsættende på markedet. Den er således den foreløbige kulmination på det udviklingsforløb, virksomheden har gennemført for at reducere energiforbruget i brugsfasen.

I Danmark tilbydes nu tilbagetagning af cirkulationspumperne, som adskilles, og materialerne genanvendes bedst muligt. Denne ordning blev startet i 2012, og selv om det p.t. kun er få procenter, der tilbagetages, forventes systemet at vokse i årene fremover. Pumperne adskilles i Bjerringbro af medarbejdere ansat på særlige vilkår - og har således også en social mission. Kunderne tilbydes samme pris, som de kunne få ved aflevering til en skrothandler.

 

UDFORDRINGEN

Udfordringen for Rethink Resources var fra starten at kigge på mulighederne for at optimere design i forhold til End-of-Life. Ressource-profilerne er udarbejdet som grundlag for denne indsats.

 

Rethink Resources har udarbejdet ressourceprofiler på tre forskellige pumper og to pumpestyringer.

  • Fokus har været på tabet af ressourcer, når pumperne kasseres - og mulighederne for at undgå dette via alternativt design eller alternative forretningsmodeller.

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Henrik Grüttner

hegru@kbm.sdu.dk

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).