Region Hovedstaden

OM SAMARBEJDET

Region Hovedstaden arbejder intensivt med at stille krav omkring sundhed og miljø i deres indkøb - såkaldte 'grønne indkøb'.

Rethink Resources er i gang med at støtte regionens indkøbsfunktion i at:

  • Udarbejde en handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer
  • Skabe et katalog over relevante krav for de forskellige produktområder, der udbydes
  • Sikre at ressourcehensyn inddrages, hvor det er relevant og muligt

Der tages udgangspunkt i de planlagte og gennemførte udbud for de mange forskellige produktområder, regionen udbyder.

Tilgangen er grundlæggende at udnytte eksisterende produktgruppeanalyser bl.a. fra miljømærkningsordningerne eller diverse livcyklusvurderinger.

Arbejdet pågår stadig.

 

UDFORDRINGEN

Udfordringen for Rethink Resources er at identificere, hvilke krav der kan stilles til leverandørerne, som vil medvirke til at reducere forbruget/tabet af ressourcer.

 

Rethink Resources fokuserer på tabet af sparsomme ressourcer.

  • Fokus er på tabet af ressourcer når produkterne kasseres - og mulighederne for at undgå dette via krav/ønsker til leverandørerne - eller alternative forretningsmodeller.

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Henrik Grüttner

hegru@kbm.sdu.dk

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).