Forbrugerrådet TÆNK

Rethink Resources har udarbejdet en ressourceanalyse for Forbrugerrådet TÆNK som led i test af personvægte.

 

OM SAMARBEJDET

Der er udarbejdet ressourceprofiler for 16 personvægte, som vil indgå i den test af vægtene, som præsenteres i rådets blad og på web.

Analyserne blev gennemført på SDU i forbindelse med kurset 'Design for miljøet' for designingeniørstuderende.

Det viste sig i analysen, at badevægtene på en måde er temmelig ens, idet de alle indeholdt et ret avanceret print og et elektronisk display - og de fleste havde en glasplade, som den platform man står på.

Samtidig er de dog ret forskellige m.h.t. mængden af elektronik, hvilket også hænger sammen med, at mange har en del avancerede funktioner - ud over selve vejningen - f.eks. kommunikation til smartphone og beregning af diverse kropsparametre (BMI, muskelmasse, vandindhold osv.)

Alt i al viste analysen, at det er muligt at påvise væsentlige forskelle i tabet af ressourcer ved produktion, brug og 'bortskaffelse' af vægtene.

 

UDFORDRINGEN

Udfordringen for Rethink Resources har været at opgøre tabet af ressourcer, når vægtene kasseres. Ressourceprofilerne er baseret på viden opnået ved konkrete analyser af en række forskellige produktfamiliers skæbne i et shredderanlæg for elektronik.

 

Rethink Resources har udarbejdet 'ressource-profiler' på 16 badevægte:

  • Fokus har været på tabet af ressourcer når maskinerne kasseres - og mulighederne for at undgå dette via alternativt design.

 

KONTAKT

Tovholder på projektet: Henrik Grüttner

hegru@kbm.sdu.dk

www.rethinkresources.dk

 

Casebeskrivelsen findes også som PDF-fil (åbner i nyt vindue).